os.io 韩国简短免费域名/支持转向

类别:免费域名 作者:admin 时间:2011年05月24日 22:28:35 阅读:1,968  

韩国的os.io简短免费域名,申请很简单。 申请很简单,直接填写相应资料即可,不过只支持转向,不支持A记录等

申请地址:http://nic.os.io/